Viktigt att veta

© Skogsborg 2013-2017

Skogsborgs Samfällighetsförening

http://www.skogsborgare.se

klart.se

Avloppspumpen

  • Pumpen mal sönder avfallet till 0,5 cm stora partiklar innan den pumpar ut i ledningarna. Därför får endast latrin, urin och diskvatten tillföras avloppspumpen, som annars kan ta skada. Undvik att hälla i rent fett eftersom detta stelnar och ger avlagringar, som kan täppa igen viktiga delar.

 

  • Huvudkranen vid tomtgränsen för avloppet (Brun markering) skall ALLTID vara öppen. Kranen för vatten har blå markering. Om avloppskranen är stängd och pumpen startar, stannar den inte utan fortsätter gå och kan bli överhettad, vilket medför pumphaveri.

 

  • Det rekommenderas, att vid enstaka tillfällen under året, hälla i varmt vatten med extra diskmedel eller annat avfettningsmedel för hushållsändamål tex maskindiskmedel. Det är även lämpligt att vid dessa tillfällen köra pumpen manuellt till ett sörplande ljud hörs i tanken. Den manuella tryckknappen sitter på manöverpanelen under brunnslocket. Där finns även en timräknare, som visar hur länge pumpen gått.

 

  • Vid driftsstörning av pumpen tex. om den inte startar automatiskt, är det lämpligt att använda metoden under punkt 3, som en första åtgärd.

 

  • Vid ett haveri skall pumpens gångtid avläsas och meddelas styrelsen.

 

  • Service på avloppspumparna + ur och inmontering ges av Skandinavisk Kommunalteknik godkända företag.

 

Pumphuset Sverige AB

August Barks gata 11

421 32 Västra Frölunda

Tel: 031-89 12 20

 

Dapus AB

Polstjärnegatan 4 A

417 56 Göteborg

Tel: 0707- 181 043

 

Kontakta ditt försäkringsbolag, som normalt ger ersättning.

 

Föreningen har två reservpumpar, som går att låna vid akut driftstörning.

 

Ta kontakt med någon styrelsemedlem. När du lånar pumpen är det viktigt att din pump omgående lämnas till en verkstad för reparation. När din pump är lagad skall Samfällighetens pump återlämnas i rengjort skick.

Observera

Varje husägare har skyldighet att ta bort nedhängande grenar på träd, som hänger ut över vägen upp till en höjd av 4 meter för att renhållningsbilen skall kunna komma fram.

 

Styrelsen 2010-09-13.

Hjärtstartaren

Hjärtstartaren är uppsatt på gaveln till förrådet.

Besök på denna sidan